• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

ฐานข้อมูลออนไลน์ IHS Jane’s Defence

https://my.ihs.com/Janes

" ติดต่อขอรับ Username และ Password ได้ที่ห้องสมุดชั้น 9 หรือ โทร. 2205 "

 

ขอบเขตของเนื้อหา: ฐานข้อมูลออนไลน์ IHS Jane’s Defence Equipment & Technology Intelligence Centre A Consortium ครอบคลุมข้อมูลของ Jane’s ในทุกๆ ด้านเข้าไว้ด้วยกัน เช่น การวิเคราะห์การข่าว การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้านการทหาร การวางแผนด้านการทหาร การจัดหายุทโธปกรณ์ การวิเคราะห์และการวิจัยตลาด การอนุมัติแบบ และ แนวทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม

Jane's Defence News ประกอบด้วย 5 ฐานข้อมูล ได้แก่

1) Jane’s Defence Weekly 

2) Jane’s International Defence Review

3) Jane’s Missiles & Rockets  

4) Jane’s Defence Industry 

5) Jane’s Navy International 

  • coffeetalk201901
  • coffeetalk201902
  • coffeetalk201903
  • coffeetalk201904
  • coffeetalk201905
  • coffeetalk201906