• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

ฐานข้อมูลออนไลน์ The offset guidelines quarterly bulletin

https://cto-offset.com/login/

" ติดต่อขอรับ Username และ Password ได้ที่ห้องสมุดชั้น 9 หรือ โทร. 2205 "

 

ขอบเขตของเนื้อหา: 

1) comprehensively covers up-to-date offset and countertrade guidelines or practices of 75 countries

2) Multipliers – liquidated damages for non-fulfilment – thresholds – percentages – quotas.

3) A unique compendium of countertrade and offset guidelines for each country that publishes them, and many of those that do not.

4) The importance of this publication is not just the breadth of information, but the presentation in clear language of essential details that are often lost in the versions put out by various offset authorities.

5) Provide key facts - even if they are not officially published by the countries concerned, with an indication whenever possible of how adaptable the offset authority tends to be in practice.

  • coffeetalk201901
  • coffeetalk201902
  • coffeetalk201903
  • coffeetalk201904
  • coffeetalk201905
  • coffeetalk201906