• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

 

Title: มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย 

Author:คณะอนุกรรมการมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

Call no. QA76.9.D3 ม24 2559

Keyword: ดาต้าเซนเตอร์, การจัดการฐานข้อมูล

 

  • coffeetalk201901
  • coffeetalk201902
  • coffeetalk201903
  • coffeetalk201904
  • coffeetalk201905
  • coffeetalk201906