• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

การจัดองค์ประกอบสำหรับการถ่ายภาพ

 

ชื่อเรื่อง : การจัดองค์ประกอบสำหรับการถ่ายภาพ

 

ชื่อผู้แต่ง : ดร.เอกนฤน บางท่าไม้

 

เลขหมู่ : TR145.อ51 2556

 

คำค้น : การถ่ายภาพ, การวางจุดสนใจ, มุมกล้อง, ภาพระดับสายตา, ทัศนมิติ

 

  • new2021001
  • new2021002
  • new2021003
  • new2021004
  • new2021005
  • new2021006
  • new2021007
  • new2021008