• Library photo1
 • Library photo2
 • Library photo3

Defence Technology Academic Journal : DTAJ 

v.1, issue 3 (Sep.-Dec.2019)

เนื้อหาเด่น

 • การออกแบบจรวดประดิษฐ์โดยใช้ดินขับเชื้อเพลิงแข็งชนิดน้ำตาลเป็นระบบขับเคลื่อน
 • การพิจารณาใช้ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทย
 • นโยบายออฟเซตเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย
 • coffeetalk201901
 • coffeetalk201902
 • coffeetalk201903
 • coffeetalk201904
 • coffeetalk201905
 • coffeetalk201906