• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

AIR FORCE

ปีที่ 81 ฉบับที่ 8 (สิงหาคม 2564)

เนื้อหาเด่น

 

- 100 ปีทีวงคต “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” ตอนที่ 13

- การพัฒนาด้านไซเบอร์ต้องเริ่มที่บุคลากร

- การพัฒนาและดัดแปรงหุ่นยนต์ให้บริการทางการแพทย์

  • coffeetalk201901
  • coffeetalk201902
  • coffeetalk201903
  • coffeetalk201904
  • coffeetalk201905
  • coffeetalk201906