• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

Title : คู่มือวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสถิติด้วย Minitab ฉบับมืออาชีพ

Author: ปรัชญา พละพันธุ์ ผู้เขียน; สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด บรรณาธิการ 

Call no.:QA276.4 ป17 2560

Keyword: Minitab, การจัดการข้อมูลสถิติ

  • coffeetalk201901
  • coffeetalk201902
  • coffeetalk201903
  • coffeetalk201904
  • coffeetalk201905
  • coffeetalk201906