• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

ชื่่อเรื่อง: มาตรฐานระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์

ชื่อผู้แต่ง: คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมยานยนต์

เลขหมู่: TL228. ม24 2561

คำสำคัญ: มาตรฐาน, ระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติ, ยานยนต์

  • coffeetalk201901
  • coffeetalk201902
  • coffeetalk201903
  • coffeetalk201904
  • coffeetalk201905
  • coffeetalk201906