• Library photo1
 • Library photo2
 • Library photo3

วารสารกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

ปีที่ 24 ฉบับที่ 25 (กรกฏาคม 2561)

 

เนื้อหาเด่น

 • KM Coaching
 • แนวคิดในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรือดำน้ำของ อล.ทร.
 • เทคนิคการถ่ายทอดการซ่อมบำรุงระยะไกล
 • ประสบการณ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นการสร้างเรือ ร.ล. ท่าจีน
 • การใช้งาน Zoom Cloud Meeting Application สนับสนุนการปฏิบัติงานและการจัดการความรู้

 

 • coffeetalk201901
 • coffeetalk201902
 • coffeetalk201903
 • coffeetalk201904
 • coffeetalk201905
 • coffeetalk201906