• Library photo1
 • Library photo2
 • Library photo3

 

นิตยสารศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม – กุมภาพันธ์-มีนาคม-เมษายน 2561)

เนื้อหาเด่น

 • รายแรกของไทย อากาศยานไร้คนขับ “ฟูเว็ก”
 • เรื่องน่ารู้ก่อนใช้มาตรฐาน MIL-STD-105E
 • พื้นฐานในการยิงปืน
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
 • new2021001
 • new2021002
 • new2021003
 • new2021004
 • new2021005
 • new2021006
 • new2021007
 • new2021008