• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

 

ข่าวทหารอากาศ  ปีที่ 79 ฉ.12

(ธันวาคม 2562)

เนื้อหาเด่น

  • KM : การนำนวัตกรรมการเรียนการสอนตามหลักการ CDIO สู่การปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศ: กลุ่ม Griffin UAV Team (รร.นนท.)
  • Laser weapons ปฐมบทแห่งอาวุธยุคใหม่

 

 

 

  • coffeetalk201901
  • coffeetalk201902
  • coffeetalk201903
  • coffeetalk201904
  • coffeetalk201905
  • coffeetalk201906