• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

วารสารกองทัพไทย

ฉบับที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)

 

เนื้อหาเด่น

1 วิถีไอทีของกองบัญชาการกองทัพไทย

2 บทบาทของกองบัญชาการกองทัพไทยในการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน

3 ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “บ้านวังน้ำมอก” สืบสารกิจกรรมประเพณีสองล้าน-สองเวียง

  • new2021001
  • new2021002
  • new2021003
  • new2021004
  • new2021005
  • new2021006
  • new2021007
  • new2021008