• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

 

Title :  รายงานวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ฉบับที่ 2/2564 [หนังสือบริจาค] / ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  

Author:  ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ , นนทบุรี, [2563] 

Keyword:  รายงานวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 

Title :  UAV cooperative decision and control : Challenges and Practical Approaches (Advances in Design and Control) / edited by Tal Shima, Steven Rasmussen 

Author:  Shima, Tal  

Call No. 9780898716641

Keyword: UAV cooperative decision and control

             Shima, Steven Rasmussen 

Title :  Ballistic - missile defence and strategic stability / Wilkening Dean 

Author: Dean, Wilkening 

Keyword: Ballistics
                Ballistic missiles
               Ballistic-missile defence and strategic stability
               Military weapon
               Missile weapon system
               Wilkening Dean

 

Title : Accuracy and Precision for Long Range Shooting: A Practical Guide for Riflemen / Bryan Litz 

Author: Litz,Bryan 

Call no.: 9780615672557

Keyword: Ballistics  

               Long rage shooting
               Shooting 

Title : Mikoyan-Gurevich Mig-21 / Alexander Mladenov

Author: Mladenov, Alexander

Call no.: 9781782003748

Keyword: Mikoyan

  • coffeetalk201901
  • coffeetalk201902
  • coffeetalk201903
  • coffeetalk201904
  • coffeetalk201905
  • coffeetalk201906