• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย JavaScript

ชื่อเรื่อง : พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย JavaScript

ชื่อผู้แต่ง : จตุรพัชร์ พัฒนทรงศิวิไล

เลขหมู่ : QA76.73.J39.จ14

คำค้น : ทำความรู้จักภาษาจาวาสคริปต์, เหตุผลที่ต้องศึกษา ES6, สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชั่น

 

Introduction to logic programming

Title :  Introduction to logic programming 

Author:  Michael Genesereth

Call No. 9781681737249

Keyword: Programming in logic, Logic programs as runnable specifications, Advantages of logic programming, Applications of logic programming, Basic logic programming

The Simulation Hypothesis

Title :  The Simulation Hypothesis

Author:  Rizwan Virk

Call No. 9780983056904

Keyword: Conditional Rendering & the Collapse of the Probability Wave Parallel Universes, Future Selves, and Video Games Pixels, Quanta, and the Structure of Space-Time

The Enterprise Big Data Lake

Delivering the Promise of Big Data and Data Science

Title :  The Enterprise Big Data Lake Delivering the Promise of Big Data and Data Science

Author:  Alex Gorelik

Call No. 9781491931554

Keyword: The Right Platform, The Right Data, The Right Interface, The Data Swamp

Mastering Reverse Engineering

Title :  Mastering Reverse Engineering

Author:  Reginald Wong

Call No. 9781788838849

Keyword: Seeking approval, Static analysis, Dynamic analysis, Low-level analysis

 

  • new2021001
  • new2021002
  • new2021003
  • new2021004
  • new2021005
  • new2021006
  • new2021007
  • new2021008