• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

ชื่่อเรื่อง: มาตรฐานระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์

ชื่อผู้แต่ง: คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมยานยนต์

เลขหมู่: TL228. ม24 2561

คำสำคัญ: มาตรฐาน, ระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติ, ยานยนต์

Title: Autonomous guided vehicles : methods and models for optimal path planning

Author: Hamed Fazlollahtabar


Call no.:TL154. F39 2015


Keyword: Automobiles - Automatic control

 

 

 

Title: Cartesian impedance control of redundant and flexible-joint robots

Author: Christian Ott

Call no.: TJ211.35 O89 2010

Keyword: Robotics, Flexible-joint robots, Robots

 

Title: Systems engineering agile design methodologies

Author: James A. Crowder

Call no.: TA168. C76 2013

Keyword: Systems engineering, Agile Design Methodologies

Title: Static compression of energetic materials

Author: Suhithi M. Peiris, Gasper J. Piermani

Call no.: TP270.A1. S121 2008

Keyword:Shock wave, Statistic

  • coffeetalk201901
  • coffeetalk201902
  • coffeetalk201903
  • coffeetalk201904
  • coffeetalk201905
  • coffeetalk201906