• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

 

Title: มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย 

Author:คณะอนุกรรมการมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

Call no. QA76.9.D3 ม24 2559

Keyword: ดาต้าเซนเตอร์, การจัดการฐานข้อมูล

 

Title :  Advanced engineering mathematics

Author:  Peter V. O'Neil

Call no.:  TA330. O53 2012

Keyword:  Engineering mathematics, mathematics

Title : Engineering computations and modeling in MATLAB/Simulink

Author: Oleg A. Yakimenko

Call no.: TA345. Y35 2011

Keyword: MATLAB

Title : Small unmanned aircraft :theory and practice 

Author: Randal W. Beard, Timothy W. McLain

Call no.: UG1242.D7. 2012

Keyword: unmanned aircraft

Title : Explosive loading of engineering structures  

Author: P. S. Bulson

Call no. : TA654.7 B85 1997

Keyword : Explosive loading, Engineering structures  

  • coffeetalk201901
  • coffeetalk201902
  • coffeetalk201903
  • coffeetalk201904
  • coffeetalk201905
  • coffeetalk201906