• Library photo1
 • Library photo2
 • Library photo3

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2562)

เนื้อหาเด่น

 • กิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง: ความท้าทายแห่งอนาคต
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีของโครงการวิจัยและพัฒนาสู่ภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

 

 

 

Military Technology

V.XLII, issue 7-8 (2019)

Feature Content

 • Incorporating Dedicated Counter Terror Section
 • Annual Missile Defence Status Report
 • European Test, Evaluation and Training Facilities
 • Special Forces Feature

Circuit Cellar

Issue 348 (July 2019)

Feature Content

 • Railway Systems Traverse EMBEDDED Computing track
 • FPGA Signal Processing
 • Smart Frying Pan

Circuit Cellar

Issue 347 (June 2019)

Feature Content

 • Integrated tool solutions revamp PCB design
 • Sensor Connectivity Trends
 • GPS Guides Robotic Car

 

DTI Yes!

V.109 (August 2019)

เนื้อหาเด่น

 • DTI Defence Industry and Innovation 2019
 • KM เรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว

 

 • coffeetalk201901
 • coffeetalk201902
 • coffeetalk201903
 • coffeetalk201904
 • coffeetalk201905
 • coffeetalk201906