• Library photo1
 • Library photo2
 • Library photo3

นิตยสารศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม –มิถุนายน – กรกฏาคม-สิงหาคม 2561)

เนื้อหาเด่น

 • กองทัพเรือสหรัฐ ทดสอบ “LAwS” อาวุธเลเซอร์ทำล้ายล้างโดรน
 • ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

 

Asian Military Review 

(March/April 2019)

Feature Content

 • Maritime hale/male operations and training naval electronic warfare armed IFVS leadership in the ran
 • Chinese UAS report Malasian country focus air force directory : part II

 

LWI V10

n.2 (Apr./May 2019)

Feature Content

Modern Mortars rocket artillery of the future

 

นาวิกาธิปัตย์สาร 

ปีที่ 97 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)

เนื้อหา

 • ยุทธศาสตร์ America First ของสหรัฐอเมริกาจากมุมมองสัจนิยมใหม่
 • บทเรียนการใช้ Soft Power ของจีนสู่การใช้ Soft Power ไทย
 • ไทยกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติญี่ปุ่น

วารสารเสนาธิปัตย์ 

ปีที่ 68 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562)

เนื้อหา

 • การประชุมผู้บังคับบัญชาการทหารบกภาคพื้นอินโด-แบซิฟิก (IPACC) การประชุมสัมมนาการบริหารงานของการบริหารงานของกองทัพบกภาคพื้นอินโด
 • แบบซิฟิก (IPAMS) และการประชุมนายทหารประทวนอาวุโส
 • การสังเกตการณ์ฝึก Hamel exercise 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
 • วิทยาลัยการทัพบกกับการจัดการศึกษาแบบ E-Learning
 • coffeetalk201901
 • coffeetalk201902
 • coffeetalk201903
 • coffeetalk201904
 • coffeetalk201905
 • coffeetalk201906