• Library photo1
 • Library photo2
 • Library photo3

 

ข่าวทหารอากาศ  ปีที่ 79 ฉ.12

(ธันวาคม 2562)

เนื้อหาเด่น

 • KM : การนำนวัตกรรมการเรียนการสอนตามหลักการ CDIO สู่การปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศ: กลุ่ม Griffin UAV Team (รร.นนท.)
 • Laser weapons ปฐมบทแห่งอาวุธยุคใหม่

 

 

 

Naval Engineering Journal 

v.131 n.3 (September 2019)

Feature content

 • A system dynamics perspective on acquiring technology for the navy
 • The navy’s ship design factory: NAVSEA-the golden goose
 • Transient analysis of ship flooding

 

IE Spectrum (November 2019)

Feature content

 • The Hydrogen-powered farm
 • How a retired aerospace worker reengineered his own farm to slash its carbon footprint
 • 3D-printing a rocket
 • A man-machine mind meld for quantum computing 

Popular Science  (Winter 2019)

 

Feature content

 • Unexplaned hums, rings, and rumbles space screams crying babies a lot of explosions

 

Popular mechanics (November 2019)

Feature content

 • The ultimate off-road toy
 • How the air force’s secret spaceplane disappears
 • The world’s first circuit breaker could completely change our powered word

 

 • coffeetalk201901
 • coffeetalk201902
 • coffeetalk201903
 • coffeetalk201904
 • coffeetalk201905
 • coffeetalk201906