• Library photo1
 • Library photo2
 • Library photo3

 

 

นาวิกาธิปัตย์สาร v.44, issue 1 (Oct 19-Mar 20)

เนื้อหาเด่น

 • ระเบียบโลกใหม่กับอนาคตขององค์กรระหว่างประเทศ
 • ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐอเมริกากับเสถียรภาพในอินโดแบซิฟิกจากมุมมองระเบียบโลกเสรี
 • ยุทธศาสตร์อินโด-แบบซิฟิกของสหรัฐอเมริกาผลกระทบต่อความมั่นคงในทะเลจีนใต้
 • หลักการทำสงคราม

Defence Technology Academic Journal : DTAJ 

v.1, issue 3 (Sep.-Dec.2019)

เนื้อหาเด่น

 • การออกแบบจรวดประดิษฐ์โดยใช้ดินขับเชื้อเพลิงแข็งชนิดน้ำตาลเป็นระบบขับเคลื่อน
 • การพิจารณาใช้ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทย
 • นโยบายออฟเซตเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย

DTECH

v.9 issue 35 (Jul. – Sep. 2019)

Feature Content

 • Research and development of Thailand defence industry
 • Defence Industry Promotion in Thailand
 • Armoured Vehicles and Weapon Systems AAPC Performance Testing

Journal of management

Volume 46, N.1 (Jan.2020)

Feature Content

 • Tacking taboo topics : a review of the three Ms in working women’ lives
 • Media coverage of firms : background, integration, and directions for future research

Asia-Pacific Defence Reporter

v.46, n.1 (Feb. 2020)

Feature Content

 • AIR6500 Regaining momentum in 2020
 • ANAO Critical of future submarine project
 • new2021001
 • new2021002
 • new2021003
 • new2021004
 • new2021005
 • new2021006
 • new2021007
 • new2021008