• Library photo1
 • Library photo2
 • Library photo3

เสนาธิปัตย์

ปีที่ 68, ฉบับที่ 1 (มกราคม –เมษายน 2562)

เนื้อหาเด่น

 • วิทยาลัยกองทัพบกกับการพัฒนา E-Learning
 • ทิศทางการพัฒนาประเทศของจีนในยุคของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

เสนาศึกษา  

เล่มที่ 84, ตอนที่ 6 (พ.ค.-ธ.ค. 61)

เนื้อหาเด่น

   ทดลองใช้งานจริงจรวดดัดแปลงแปรสภาพอากาศเพื่อช่วยเสริมภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงเมฆเย็น

 

Tactical  

(Jan./Feb. 2019)

Feature Content

 • Red dot torture test Abusing a primary arms optic
 • Cobalt kinetics reinvents the AR

Warrior tribute

IEEE Spectrum

(Jan. 2019)

Feature Content

 • Top tech 2019
 • SpaceX vs. Blue origin
 • The Biggest rivalry in space heats up

DTech 

v.7 issue 30 (Apr.-Jun. 2018)

เนื้อหาเด่น

 • Cybersecurity and blockchain technology ความปลอดภัยไซเบอร์และเทคโนโลยีบล็อกเชน
 • DJI กับแนวโน้นของตลาดอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทย
 • ก้าวต่อไปของสทป. กับผู้บริหารยุคใหม่ พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข
 • การวิเคราะห์ขีดความสามารถเทคโนโลยีในงาน Defence Service Asia 2018
 • สทป. พัฒนาหลักสูตรฯ มุ่งสู่การเป็นการบิน UAV แห่งแรกของไทย
 • coffeetalk201901
 • coffeetalk201902
 • coffeetalk201903
 • coffeetalk201904
 • coffeetalk201905
 • coffeetalk201906