• Library photo1
 • Library photo2
 • Library photo3

DTI Library

Address

 • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ชั้น 5 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถ. แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่
 • ปากเกร็ด
 • นนทบุรี
 • 11120

Contact

 • 02-980-6699-207 ต่อ 2205

Other information

ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ชั้น 9 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ถ. แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ 
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120

Contact Form

Send an email. All fields with an * are required.
 • new2021001
 • new2021002
 • new2021003
 • new2021004
 • new2021005
 • new2021006
 • new2021007
 • new2021008