• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

บริการสนับสนุนงานวิจัย (Research Support)

 

บริการตอบคำถามและค้นคว้าวิจัย : เป็นบริการค้นหาสารสนเทศที่มีในห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ สำหรับผู้ที่กำลังทำงานวิจัย สารนิพนธ์ หรือศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ

ซึ่งบริการนี้จะครอบคลุม การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การรวบรวมสารสนเทศ และการแนะนำแหล่งสารสนเทศ

ติดต่อขอใช้บริการจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้ 3 ช่องทาง คือ

1) เคาน์เตอร์ให้บริการ ห้องสมุด สทป. ชั้น 9

2) Line Official "DTI Library"

3) โทร. 02 980 6688 ต่อ 2205 ในวันและเวลาทำการ

 _________________________________________________

ค้นหารายชื่องานวิจัยและบทความต่าง ๆ ที่ให้บริการภายในห้องสมุดได้ที่

 

  • new2021001
  • new2021002
  • new2021003
  • new2021004
  • new2021005
  • new2021006
  • new2021007
  • new2021008